ΚάρΠαθος όπως…Πάθος

Από τις βραχώδεις χαράδρες και τις απόκρυμνες βουνοκορφές του βορρά στην  γλυκάδα των αμπελώνων και των περιβολιών του νότου, αρχέγονες

Click on the background to close