Αθηναϊκός Δεκέμβρης

Χριστούγεννα εν όψει (βίντεο)   Είναι η εποχή που ακόμη και θόρυβος από τα αυτοκίνητα και τα κορναρίσματα έχει τη χάρη

Click on the background to close